Quy cách sàn tự nhiên có những quy cách gì ?

31/10/2018

Dưới đây là Quy cách sàn gỗ tự nhiên mà bạn có thể tìm hiểu

Quy cách sàn gỗ tự nhiên có hai loại như sau :

· Hàng phổ thông :

– Độ dày 15mm

– Chiều rộng bản gỗ : 60mm, 90mm, 92mm, 95mm

– Chiều dài thanh gỗ : 450mm, 600mm, 750mm, 900mm, 1005mm

· Hàng đặc biệt :

– Độ dày : 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm

– Chiều rộng bản gỗ : 120mm, 150mm

– Chiều dài thanh gỗ : 450mm, 600mm, 750mm, 900mm, 1005mm, 1200mm, 1500mm

· Ghi chú :

– Đơn vị tính : 10mm = 1cm